Podaj swój adres email jeżeli chcesz być informowany o aktualnej ofercie firmy OKO-PLAST.

Zakład produkcyjny :
Chrzanów - Bolęcin
ul. Fabryczna 473
tel/fax (+48 32) 613 75 61, 613 75 82

 

Projekt E4 - "Zarządzanie w celu zwiększenia innowacyjności produktów wytwarzanych w poszerzonej Europie"


Europejskie innowacje dla MŚP

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przed krajowymi firmami otworzyła się możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych przez unijne centra badawcze. Zagraniczne instytuty w celu poznania potrzeb producentów z Europy Środkowej i Wschodniej inicjują projekty mające umożliwić tym ostatnim równą konkurencję na rynku unijnym. Pomóc w tym ma wprowadzenie sprawdzonych wcześniej w krajach Unii Europejskiej środków produkcji oraz programów zarządzania i planowania. Mylą się Ci, którzy sądzą, że inicjatywy te skierowane są wyłącznie do dużych firm i koncernów. Nowe przedsięwzięcie firmy CRF (Centro Ricerche Fiat) z Włoch to powstanie platformy E4 ( Extended Enterprise Management in Enlarged Europe). Platforma ta została stworzona w celu badania wymagań i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co pozwoli na wprowadzenie i zastosowanie odpowiednich innowacji. W projekcie uczestniczy dwunastu członków, którymi są instytuty badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski, Bułgarii i Słowenii. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest CRF Włochy. Badaniem rynków Europy Środkowej i Wschodniej zajmują się pracownicy naukowi Uniwersytetów w Sofii, Bremie oraz Lubljanie. Ponadto w programie uczestniczą firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami: TXT (Włochy), BIBA oraz COGNOVIS (Niemcy), a także Izby Gospodarcze z Ukrainy i Lwowa.

E4 w Polsce
Przedstawicielami strony polskiej w projekcie jest Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa oraz firma OKO- PLAST z Bolęcina. OKO-PLAST jest producentem stolarki PCV i AL, a także zajmuje się projektowaniem i realizacją ogrodów zimowych. Uczestnictwo w projekcie producenta z tej branży pozwala na stworzenie modelu, który usprawni nie tylko etap produkcji okien, ale także drogę wyrobu od zamówienia po montaż. Nieprzypadkowo została wybrana właśnie branża budowlana, jako że jest ona jedną z najlepiej rozwijających się,, a także najbardziej podatną na innowacje. OKO-PLAST jest firmą działającą głównie w Małopolsce, ale zajmuje się także realizacją zamówień za granicą oraz posiada partnerów w Czechach i Austrii, co umożliwia jej porównanie standardów tam panujących i wymagań klientów z potrzebami rodzimych odbiorców. OKO-PLAST jako jedno z trzech małych i średnich przedsiębiorstw, biorących udział w programie E4, pełni w nim rolę "pilota", czyli tzw. "end-usera". Zadaniem "pilota" jest określenie wymagań oraz specyfiki działalności firmy w celu stworzenia programu informatycznego najbardziej odpowiedniego ze względu na charakter przedsiębiorstwa. Rola "pilota" nie kończy się na określeniu potrzeb przedsiębiorstwa, ale prowadzi do wdrożenia, przetestowania i oceny stworzonego programu pod względem jego efektywności i miejsca na rynku krajowym.

Cele E4

Celem stworzenia platformy E4 jest wspomaganie działań małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wyposażenie ich w uniwersalny model zarządzania firmą, który pozwoli na rozwój i wzrost innowacyjności produktu finalnego. Zadaniem projektu jest zbudowanie takiego sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa i wyposażenie go w taki program, który będzie właściwy bez względu na rodzaj wytwarzanego wyrobu oraz na umiejscowienie geograficzne firmy. W ten sposób ma zostać stworzony uniwersalny model wspierania przedsiębiorstw Europy Środkowej i Wschodniej, który zostanie następnie sprawdzony przez wspomnianych wcześniej "pilotów", czyli "end - userów". Stworzony model ma być modelem kompleksowym, który będzie koordynował drogę wyrobu od zamówienia poprzez planowanie, zarządzanie i współpracę z dostawcami komponentów, produkcję aż do sprzedaży. Projekt jest nastawiony na różnorodne dyscypliny oraz zróżnicowany zasób wiedzy i doświadczeń, a także stosowanych technologii i systemów teleinformatycznych, charakterystycznych dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Wspomniane wcześniej centra badawcze po dokonaniu analizy wymagań podejmą się stworzenia omawianego modelu biorąc pod uwagę sugestie przedsiębiorców. W celu sprecyzowania potrzeb przedstawicieli różnych sektorów przemysłu odbywają się spotkania z lokalnymi producentami.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2006 r. i będzie realizowany do czerwca 2008 r.

Ulotka informacyjna [PDF 820KB]


Oficjalna strona E4