Podaj swój adres email jeżeli chcesz być informowany o aktualnej ofercie firmy OKO-PLAST.

Zakład produkcyjny :
Chrzanów - Bolęcin
ul. Fabryczna 473
tel/fax (+48 32) 613 75 61, 613 75 82

 

Instrukcja bezpiecznego używania okien

Podczas użytkowania Twoich okien przestrzegaj kilku ważnych zasad.


Nie wolno obracać klamki do góry przy otwartym skrzydle


Upewnij się że na skrzydło nie działa żadne dodatkowe obciążenie. To bardzo ważne.


Nie wolno dociskać skrzydła do ościeża.


W czasie silnego wiatu nie pozostawiać skrzydła w pozycji rozwartej.


Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło a ościeżnicę.


Silnie zatrzaskujące sie skrzydło może spowodować zranienia. Przy domykaniu okna nie wolno wkładać ręki pomiędzy skrzydło a ościeżnicę.


Gdy dostęp do okna mają dzieci lub osoby z zaburzeniami umysłowymi należy zamontować element blokujący niepożądane otwarcie, np. klamkę zamykaną na klucz.